Youth & I


Over ons

Youth & I heeft als doel tieners in Nederland het evangelie te laten horen en beleven, hen tot een actief geloofsleven uit te dagen, en hen een levend onderdeel te laten zijn van de kerk/gemeente.

Youth & I
Deze naam vertelt in zijn simpelheid heel veel over wat Youth & I is. Over de band tussen de jeugdleider (de I-persoon) en zijn jeugdgroep (Youth).
Maar ook over de interpersoonlijke relatie tussen de jeugdleider en elk van de jongeren individueel (you and I)
Bovendien klinkt de naam fris en ligt het lekker in het gehoor. ‘You & I’ is natuurlijk een begrip. En dat maakt dat Youth & I ook vertrouwd klinkt.
Het klinkt zelfs als een songtitel. Er zit muziek in.

Waarom Youth & I?
Youth & I vindt dat iedere tiener in Nederland het recht heeft zich optimaal te ontwikkelen.

Youth & I is een interkerkelijke organisatie die een bijdrage wil leveren aan een veilig ontwikkelingsklimaat voor tieners in Nederland. Belangrijk onderdeel hierin is een kans om een levende relatie op te bouwen met de Here Jezus.

Missie
Youth & I stimuleert en ondersteunt vanuit een christelijke identiteit kerken om een veilig ontwikkelingklimaat te bieden voor hun eigen omgeving.

Youth & I organiseert activiteiten voor tieners zodat zij de Here Jezus kunnen ontmoeten en een relatie met Hem op kunnen bouwen

Youth & I organiseert activiteiten voor tienersleiders om hen te ondersteunen in hun tieneractiviteiten.

Waarden en principes van Youth & I
Jezus op 1e plaats
10r centraal
Vriendschap
Gastvrijheid
Vrijwilligers
Ontwikkeling
Respect

Het belangrijkste deel voor een gezonde ontwikkeling van een tiener:
- een veilig “thuis”
- goed zelfbeeld
- gezond eet en drinkpatroon
- weerbaarheid
- ruimte voor “reflectie”
- uitdaging tot groei (geestelijk, emotioneel en fysiek)
- bevestiging

Het positieve en veilige opgroeiklimaat bestaat uit:
- Een basisvisie van de tiener op zijn eigen identiteit 
- Een geestelijke ontwikkeling, waarin tieners worden uitgedaagd om op basis van kennis en ervaringen keuzes te maken.
- Een omgeving waardoor tieners zich emotioneel veilig kunnen voelen tijdens de activiteiten van Youth & I.
- Tieners uit te dagen in sociaal opzicht er voor elkaar te zijn. En ze hierin hun verantwoordelijkheid leren dragen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij op jonge leeftijd.
- Kerken (in welke vorm dan ook) hebben een verantwoordelijkheid dit klimaat vorm te geven.
- Tieners in hun eigen woonplaats/regio een plaats bieden om hun unieke identiteit in Christus verder te ontwikkelen.